Autopůjčovna Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Košice.
Půjčovna aut na letišti i s možností vrácení vozu v zahraničí.

Další podmínky

Typ vozu

Na všechny pronájmy se vztahují podmínky smlouvy o pronájmu. V době rezervace lze potvrdit pouze kategorie vozů nikoliv jednotlivé modely vozů.

Minimální doba pronájmu

Minimální doba pronájmu je jeden den (tj. 24 hodin) od vyzvednutí vozu k jeho vrácení.

Prodloužení pronájmu

V případě, že chcete prodloužit dobu pronájmu, doporučujeme, abyste tuto žádost co nejdříve podal v půjčovně společnosti Budget, abychom mohli učinit vše, co bude v našich možnostech a mohli vám vyhovět. Jakékoliv prodloužení doby pronájmu je nutno uhradit v místní sazbě před zahájením prodloužené doby pronájmu.

Zkrácení pronájmu

Vrácení vozidla před určeným datem neopravňuje nájemce k vrácení jakékoliv části původně sjednaného nájemného. Ve výjimečných případech zvážíme na základě žádosti vrácení peněz za více než tři dny.

Parkování

Pokud opouštíte vůz, ponechávejte jej vždy řádně uzamčen. Ve vozidle neponechávejte na viditelném místě zavazadla nebo cennosti. Přes noc vykliďte z vozu veškeré osobní věci a uložte je v hotelu.

Ztráta a poškození vozu

Jakoukoliv škodu na pronajatém vozu je nutno nahlásit policii a neprodleně informovat naší asistenci.

Havarijní pojištění a spoluúčast

Nájemce je odpovědný za veškeré poškození na vozidle do výše spoluúčasti podle platné smlouvy. Výši spoluúčasti lze snížit přikoupením pojištění S-CDW a S-DPP.

Omezení užití

Zapůjčený vůz můžete použít pro společenské účely a pro účely domácností a volný čas, včetně cest z práce a do práce. Vyloučeno je použití pronajatého vozu k dalšímu pronájmu, jako formy odměny nebo k závodění, jako zaváděcí vůz, pro zkoušky spolehlivosti nebo rychlostní zkoušky apod.