Autopožičovňa Bratislava, Košice, Praha, Brno, Ostrava.
Požičovňa áut na letisku aj s možnosťou vrátenia vozidla v zahraničí.

Ďalšie podmienky

Typ vozidla

Na všetky prenájmy sa vzťahujú podmienky zmluvy o prenájme. V dobe rezervácie je možné potvrdiť len kategórie vozidiel nie jednotlivé modely automobilov.

Minimálna doba prenájmu

Minimálna doba prenájmu je jeden deň (teda 24 hodín) od vyzdvihnutia vozidla k jeho vrátenie.

Predĺženie prenájmu

V prípade, že chcete predĺžiť dobu prenájmu, odporúčame, aby ste túto žiadosť čo najskôr podal v požičovni spoločnosti Budget, aby sme mohli urobiť všetko, čo bude v našich možnostiach a mohli vám vyhovieť. Akékoľvek predĺženie doby prenájmu je nutné uhradiť v miestnej sadzbe pred začatím predĺženej doby prenájmu.

Skrátenie prenájmu

Vrátenia vozidla pred určeným dátumom neoprávňuje nájomcu na vrátenie akejkoľvek časti pôvodne dohodnutého nájomného. Vo výnimočných prípadoch zvážime na základe žiadosti vrátenie peňazí za viac ako tri dni.

Parkovanie

Ak opúšťate vozidlo, nechávajte ho vždy riadne uzamknuté. Vo vozidle nenechávajte na viditeľnom mieste batožinu alebo cennosti. Cez noc vyprázdnite z vozidla všetky osobné veci a uložte ich v hoteli.

Strata a poškodenie vozidla

Akúkoľvek škodu na prenajatom vozidla je nutné nahlásiť polícii a bezodkladne informovať našu asistenciu.

Havarijné poistenie a spoluúčasť

Nájomca je zodpovedný za všetky poškodenia na vozidle do výšky spoluúčasti podľa platnej zmluvy. Výšku spoluúčasti možno znížiť prikúpením poistenia S-CDW a S-DPP.

Obmedzenie použitia

Zapožičaný automobil môžete použiť pre spoločenské účely a na účely domácností a voľný čas, vrátane ciest z práce a do práce. Vylúčené je použitie prenajatého vozidla k ďalšiemu prenájmu, ako formy odmeny alebo k pretekaniu, ako zavádzacie vozidlo, pre skúšky spoľahlivosti alebo rýchlostné skúšky a podobne.