Budget

Autopůjčovna Praha, pronájem aut po Praze nebo z letiště.
Půjčovna aut i s jednostranným pronájmem s vrácením vozidla v cizině.

Vyzvednutí vašeho vozu

Před vyzvednutím vašeho vozu se ujistěte, zda máte u sebe všechny příslušné doklady:

  • Řidičský průkaz (obě části).
  • Kreditní kartu.
    - Vezměte prosím na vědomí, že i přesto, že vám byl vydán poukaz, budete muset uhradit zálohu prostřednictvím kreditní karty. Hotovost / šeky a debetní karty se nepřijímají. Údaje o potvrzení rezervace.
  • Pas a jeden doklad totožnosti (faktura za služby).
  • Ve všech případech nebude předložení dalšího dokladu totožnosti nutné. Doporučujeme vám však mít vše připraveno, abyste se vyhnuli případnému zklamání.

Standard vozů

Po příjezdu na místo určení by měl být váš vůz připraven k pronájmu. Naším cílem je zajistit, aby veškeré vozy byly v řádném fyzicky i esteticky uspokojivém stavu. Pokud však tento standard nebude ve výjimečných případech splněn, informujte prosím pracovníka půjčovny. To nám umožní situaci řešit před vaším odjezdem z provozovny.

Prohlídka před pronájmem

Bude vám rovněž předložen formulář prohlídky vozu před pronájmem, který musíte podepsat. Tento dokument by měl uvádět případné poškrábané/promáčklé části vozu. Je důležité, abyste si vůz před převzetím zkontrolovali a označili jakoukoli škodu, která není ve formuláři uvedena. Měli byste vědět, že jako zákazník odpovídáte za jakoukoliv novou škodu zjištěnou na voze po jeho vrácení.

© AT CAR s.r.o. | Budget Rent a Car | An Independent Budget System Licensee
webdesign by Design PLUS s.r.o. | car rental booking by websolution s.r.o.